Spolupráce

Spolupráce

Spolupracujeme s mnoha organizacemi v mnoha různých oborech. Naše filosofie je jednoduchá: Pomáhat společně tam, kde je to nejvíce potřeba. Máte zajímavý nápad, inovativní program, činnost užitečnou pro druhé? Ale nemáte prostory, zázemí, zkušenosti? Můžeme pro vás něco udělat? Můžete být nějak užiteční 8D? Když spolupracují dva lidé udělají často více práce než dva jednotlivci. Co teprve, když jich spolupracuje více, nebo když spolupracují celé organizace. Centrum 8D je místem pro spolupráci.

Spolupracujeme

Děkujeme spolupracujícím organizacím za jejich přínos a věříme, že jsme pro ně také užiteční.

detske_centrum Dětské centrum Brno – Realizujeme programy a vyrábíme prolézačky pro Dětské centrum www.dcbrno.cz
tyflocentrum-brno TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky postižení a zvyšovat kvalitu jejich života prostřednictvím komplexu poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických a sociálně aktivizačních služeb.
spondea Krizové centrum Spondea - zde jsme vytvořili dětské hřiště a sportovní plochu s basketbalovým košem. Projekt podořila nadace O2.
labyrint-brno Labyrint Brno – Sdružení realizuje programy mimoškolního vzdělávání sluchově postižených dětí a programy na podporu vzájemné komunikace mezi sluchově postiženými a slyšícími dětmi a mládeží. – Organizujeme programy pro klienty Labyrintu. www.labyrintbrno.cz
cdozs_1 Centrum dětských odborných zdravotnických služeb p.o. – pro CDOZS jsme vytvořili dvě originální hřiště a ve spolupráci nadále pokračujeme. www.cdozs.cz
isbrno Již přes 20 let pořádáme zážitkové akce, od recesních víkendovek, přes výpravy do blízka i daleka, až po klasické zážitkové kursy. Tuto bohulibou činost děláme jednak pro sebe, ale hlavně pro všechny, kteří mají chuť něco takového zkusit.
suz Ministerstvo vnitra – Správa uprchlických zařízení – Pobytové středisko Zastávka u Brna – Realizujeme programy a vyrábíme prolézačky pro Uprchlický tábor v Zastávce u Brna. www.mvcr.cz
logo_ciste_cz Sdružení FILIA – stacionář je určen pro zdravotně postižené mladé lidi – především klienty s lehčím psychiatrickým onemocněním a mentálním postižením. Náplní pravidelné činnosti v Centru 8D je pracovní terapie, sport apod. www.sdruzenifilia.cz
junak_znak_bar1 images Junák – svaz skautů a skautek ČR – Činnost 8D o.s. je postavena na skautských základech a zrodila se v rámci skautského programu. Junák je s 52 000 členy je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. www.skaut.cz Na světě je jen 5 zemí ve kterých skauting neexistuje. Úzce spolupracujeme také se Slovenskými skauty – Slovenský Skauting www.scouting.sk
svp Středisko výchovné péče – SVP poskytuje preventivně výchovnou a podpůrnou péči dětem a mládeži. Je určeno pro ty, kteří se rozhodli řešit své problémy. Realizujeme pravidelné programy pro klienty, vyrábíme lavičky a pod. www.svp.dum-brno.cz
pdfmuni Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity www.ped.muni.cz
augusto Občanské sdružení Augusto je divadelně-vzdělávací institucí. Vytváří a realizuje programy pro mladé lidi a jejich učitele, které jim pomáhají vyznat se lépe ve svých názorech a postojích, přáních i problémech. Nabízí prostor pro přátelské setkání, otevřenou komunikaci a spolupráci.
com Občanské sdružení Court of Moravia – organizuje LARPy (live action role-playing) – čili „hraní rolí naživo“  Poskytujeme zázemí pro činnost, připravujeme společné projekty.  www.courtofmoravia.com
jmk_vlajka
Jihomoravský kraj – Spolupracujeme na mezinárodních projektech rozvojové pomoci Srbsku, naše aktivity mají podporu významných představitelů Jihomoravského Kraje – například ing. Stanislava Juránka. www.kr-jihomoravsky.cz
brno Statutární město Brno – Spolupracujeme s několika významnými představiteli města napříč politickým spektrem. www.brno.cz
dd-bosko Dětský domov v Boskovicích – zde jsme uspořádali sportovní a kulturní akci a vytvořili originální dětské hřiště. Připravujeme programy začleňující „domováky“ do společnosti prostřednictvím pracovní terapie a sportovních kurzů, kterých se budou účastnit společně s dětmi a mládeží z běžných rodin.
iq_roma_brno IQ Roma servis o.s. poskytuje bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. Své klienty se snažíme motivovat a aktivizovat, vést je k vědomí vlastní hodnoty i odpovědnosti a podporujeme možnosti, příležitosti a odhodlání na cestě jejich růstu a společenského uplatnění.
dd-bosko Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
logo MMB 2 Městská část Brno-střed
podpořila některé volnočasové a sportovní aktivity na Kraví hoře.

Zanechte komentář

K přispívání je nutné být přihlášen.

KRAVÍ HORA LIDEM

KRAVÍ HORA LIDEM je nový prostor v centru Brna s překrásným výhledem na Špilberk. Dosud toto místo spalo, ale tomu je nyní konec…
Rozhodli jsme se spojit síly a připravili projekt, který vám nabídne vše, co máte rádi na jednom místě.

Startujeme 6. října otvírací akcí, v rámci níž pro vás postavíme veřejně přístupné dětské hřiště. To ale nestačí! Nebudete se přece celý den jen dívat jak šroubujeme prolézačky… Je toho mnohem víc!

Přijde klaun Čiko a celý den bude bavit děti jeho Lepším světem. Ochutnáte také to nejlepší z moravského gastronebe a hvězdný výběr z malých pivovarů. Máte doma odpad, co by pro jiného mohl být poklad? Tak přineste něco na prodej na Dobrou Karmu – bleší trhy. 

RODIČing

 
Účastnili jsme se prvního ročníku RODIČing festivalu!
 
Festival se uskutečnil v sobotu 7. května 2016 od 9 do 20 hodin na BVV BRNO v Pavilonu A.
 
 

Projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“

V sobotu 23. dubna 2016 proběhly v rámci oslav „Dne země“ také tři prezentace našeho projektu „Kraví hora lidem, lidé pro Kraví horu“.
 
Jak už jsme Vás dříve informovali, projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“ je obecně prospěšný projekt zpřístupnění Kraví hory veřejnosti.

Den Země – Divočina na Kraví hoře

 
V sobotu 23. dubna 2016 jsme od 10 do 18 hodin s dalšími organizacemi v parku na Kraví hoře oslavili Den Země.
 
Letos to byla DIVOČINA!

 
 

Ochutnávka Prány

Dne 28.dubna 2016 proběhla v Centru 8D beseda o „pránické výživě“, nebo-li „brethariánství.“ Děkujeme všem zúčastněným za velmi podnětnou diskuzi a za vytvoření neobyčejné atmosféry.

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

Sdružení FILIA

logo_ciste_cz10V rámci doplňkových programů pro děti ze sdružení FILIA, dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací 8D o.s. . Klienti sdružení FILIA sem pravidelně dochází v doprovodu asistentů a účastní se tvůrčích a sportovních programů připravených pracovníky Centra 8D.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme