Centrum Kraví hora

Vzdělávací sportovní a volnočasové centrum Kraví hora

vzdělání – sport – tvořivost – integrace

Projekt 8D o.s. – NÁVRH K ŠIRŠÍ DISKUZI

Projekt vychází z platného územního, respektive regulačního plánu lokality Kraví hora a tento plán naplňuje.

Ve třech etapách hodláme postupně v této lokalitě vybudovat středisko nabízející zázemí pro rozvoj obecně prospěšných neziskových programů, jejichž cílem je všestranný rozvoj osobnosti a pomoc druhým.

Cílem projektu je otevření Kraví hory pro širokou veřejnost a komplexní nabídka sportovních, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro občany města Brna a Jihomoravského kraje a pro mezinárodní spolupráci na poli neformálního a celoživotního vzdělávání.

8D o.s. působí na Kraví hoře již několik let. Nabízíme veřejnosti široké spektrum aktivit, zahrnující sportovní programy, tvůrčí dílny, vzdělávací, kulturní a integrační programy. Programy jsou přístupné postiženým či jinak znevýhodněným spoluobčanům.

Více o programech 8D

Budování Centra Kraví hora lze rozdělit do tří etap:

I. Etapa

Vybudujeme nová veřejně přístupná venkovní  hřiště pro volejbal, nohejbal, basketbal a beach volejbal.

Nabídneme stávající budovy především neziskovým organizacím pro volnočasové a vzdělávací programy a aktivity pro občany města Brna četně občanů postižench.

Zprůchodníme pěší cesty a stezky v návaznosti na Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka,  Plavecký stadion a další zažité trasy a zajistíme jejich údržbu.

Omezíme na nezbytné minimum vjezd motorových vozidel do areálu.
Zrekonstruujeme nevyhovující sociální zázemí sportovišť.
Vybudujeme informační a směrové tabule pro snadnou orientaci a zpřehlednění areálu.
Zrekonstruujeme veřejné osvětlení areálu tak, aby byl bezpečným a příjemným místem i ve večerních hodinách.
Provedeme první etapu parkových a sadovnických úprav.
Otevřeme nový vchod v severním cípu areálu pro přímé propojení s hvězdárnou a planetáriem.
Zajistíme ostrahu areálu, která bude dbát na bezpečnost majetku, na bezpečí návštěvníků, informovanost a dodržování provozního řádu.
Umožníme vznik letního kina.

II. Etapa

Vybudování nového vzdělávacího a volnočasového centra v souladu s územním resp. regulačním plánem, postupná demolice nevyhovujících budov.
Přesun fungujících neziskových organizací, projektů aktivit a programů do nových prostor.
Rozšíření mezinárodní spolupráce v souladu s prioritami Jihomoravského kraje a města Brna.
Rozvoj vzdělávacích programů na mezinárodní úrovni.

III. Etapa

Postupná demolice nevyhovujících budov, vybudování městského parku, úprava cest, vybudování sochařského parku a venkovní expozice.

Financování projektu

Finanční zdroje projektu lze rozdělit do několika kategorií. V závislosti na získávání prostředků budou jednotlivé zdroje kombinovány a projekt bude postupně realizován.

Evropské strukturální fondy

Na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s poradenskými organizacemi připravujeme žádosti v několika operačních programech.

Granty

Máme dlouholeté zkušenosti se získáváním grantových prostředků z veřejných zdrojů – státní správa, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, městské části. Vzhledem k tomu, že projekt v mnoha bodech naplňuje programová prohlášení zmíněných institucí a je obecně prospěšným projektem pro občany města Brna a Jihomoravského kraje, věříme, že žádosti o podporu se setkají s úspěchem.
Úspěšnost našich projektů podávaných do grantových řízení firemních dárců a nadací je také velmi vysoká (Regionální granty nadace O2 – projekt podpořen celkem čtyřikrát).

Dárci a sponzoři

Stéle rozšiřujeme naši síť firemních a soukromých dárců a sponzorů.

Vlastní zdroje

Dlouhodobou strategií  8D je finanční soběstačnost a nezávislost v souladu s filosofií podporovanou finančními mechanismy Evropské unie. Aktivně vytváříme vlastní zdroje příjmu z výroby a prodeje zařízení dětských hřišť a dalších produktů, prodeje služeb a pronájmu.
Nejvýznamnějším zdrojem financování projektu by se stal příjem z pronájmu budov, který by byl v plné míře využit na provoz a rozvoj volnočasového centra a budování parku.

Historický vývoj využití Kraví hory

Zanechte komentář

K přispívání je nutné být přihlášen.

Kraví hora lidem

Něco se chystá a bude to velké….

připravujeme projekt revitalizace areálu. Kraví hora lidem by se mohla změnit na multifunkční sportovní a relaxační centrum pro širokou veřejnost. Držte nám palce!

KRAVÍ HORA LIDEM

KRAVÍ HORA LIDEM je nový prostor v centru Brna s překrásným výhledem na Špilberk. Dosud toto místo spalo, ale tomu je nyní konec…
Rozhodli jsme se spojit síly a připravili projekt, který vám nabídne vše, co máte rádi na jednom místě.

Startujeme 6. října otvírací akcí, v rámci níž pro vás postavíme veřejně přístupné dětské hřiště. To ale nestačí! Nebudete se přece celý den jen dívat jak šroubujeme prolézačky… Je toho mnohem víc!

Přijde klaun Čiko a celý den bude bavit děti jeho Lepším světem. Ochutnáte také to nejlepší z moravského gastronebe a hvězdný výběr z malých pivovarů. Máte doma odpad, co by pro jiného mohl být poklad? Tak přineste něco na prodej na Dobrou Karmu – bleší trhy. 

RODIČing

 
Účastnili jsme se prvního ročníku RODIČing festivalu!
 
Festival se uskutečnil v sobotu 7. května 2016 od 9 do 20 hodin na BVV BRNO v Pavilonu A.
 
 

Projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“

V sobotu 23. dubna 2016 proběhly v rámci oslav „Dne země“ také tři prezentace našeho projektu „Kraví hora lidem, lidé pro Kraví horu“.
 
Jak už jsme Vás dříve informovali, projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“ je obecně prospěšný projekt zpřístupnění Kraví hory veřejnosti.

Den Země – Divočina na Kraví hoře

 
V sobotu 23. dubna 2016 jsme od 10 do 18 hodin s dalšími organizacemi v parku na Kraví hoře oslavili Den Země.
 
Letos to byla DIVOČINA!