Cíle 8D

Cíle 8D

Podporujeme mladé lidi v aktivním přístupu k životu

Cílem 8D je podporovat všestranný a vyvážený rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život připraveni odpovědně plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nabízíme možnost seberealizace netradiční formou ve smysluplných a originálních projektech, jejichž cílem je pomáhat společně tam, kde je to potřeba. Poskytujeme mladým lidem lidskou a technickou podporu pro realizaci jejich vlastních nápadů a projektů. Podporujeme rozvoj aktivní občanské společnosti.

Vytváříme programy pro rozvoj tělesné zdatnosti, tvůrčích schopností a vzdělání

Organizujeme a koordinujeme pravidelné programy pro děti a mládež, vzdělávací programy, semináře, tvůrčí a sportovní aktivity. Připravujeme programy pro klienty se speciálními potřebami, děti z dětských domovů, osoby různě znevýhodněné, neorganizovanou mládež apod. Všechny projekty 8D

Vytváříme programy jako příležitosti k sebepoznání, získávání zkušeností, vlastní změně a službě druhým. Pomáháme při získávání vědomostí, dovedností, manuální zručnosti a kvalifikace. Realizujeme dlouhodobé projekty pro děti a mládež, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a sloužící jako příprava na samostatný život site.

Integrujeme znevýhodněné skupiny i jednotlivce do programů Centra 8D

Vedeme mladé lidi k toleranci a empatii. Do programů Centra zapojujeme znevýhodněné děti a mládež z různých komunit, spolupracujeme s několika zařízeními, stacionáři, dětskými domovy, ústavy a s uprchlickým táborem .

Pomáháme znevýhodněným lidem při vytváření pracovních návyků, v Centru 8D vznikají nové pracovní příležitosti pro handicapované. Již pátým rokem úspěšně realizujeme programy komunitní výchovy a vzdělávání v kontextu specifických problémů města Brna a Jihomoravského kraje. Konkrétními aktivitami pracujeme na zlepšení životních podmínek pro děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním, pomáháme cílovým skupinám při začleňování do společnosti, podporujeme rozvoj sociálního cítění.

Zajišťujeme fungování Centra 8D

Pro realizaci uvedených cílů a programů zajišťujeme zázemí a pracujeme na dlouhodobé udržitelnosti organizace z hlediska programové náplně a finančních prostředků. Stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme nabídku činností užitečných pro druhé. Aktivně vytváříme hmotné a myšlenkové zázemí pro rozvoj neziskových aktivit. Posilujeme odbornou kapacitu, připravujeme více programů a dobrovolnických projektů pro více lidí.

Zanechte komentář

K přispívání je nutné být přihlášen.

RODIČing

 
Účastnili jsme se prvního ročníku RODIČing festivalu!
 
Festival se uskutečnil v sobotu 7. května 2016 od 9 do 20 hodin na BVV BRNO v Pavilonu A.
 
 

Projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“

V sobotu 23. dubna 2016 proběhly v rámci oslav „Dne země“ také tři prezentace našeho projektu „Kraví hora lidem, lidé pro Kraví horu“.
 
Jak už jsme Vás dříve informovali, projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“ je obecně prospěšný projekt zpřístupnění Kraví hory veřejnosti.

Den Země – Divočina na Kraví hoře

 
V sobotu 23. dubna 2016 jsme od 10 do 18 hodin s dalšími organizacemi v parku na Kraví hoře oslavili Den Země.
 
Letos to byla DIVOČINA!

 
 

Ochutnávka Prány

Dne 28.dubna 2016 proběhla v Centru 8D beseda o „pránické výživě“, nebo-li „brethariánství.“ Děkujeme všem zúčastněným za velmi podnětnou diskuzi a za vytvoření neobyčejné atmosféry.

Dětské hřiště v Centru 8D

Jaro je konečně tu a s ním začíná i opětovný provoz na dětském hřišti v areálu Centra 8D. Vezměte své ratolesti a načerpejte čerstvého jarního sluníčka na našich průlezkách!