Benches for everyone

Projekt Lavečky pro všecky přináší účinnou a bezplatnou pomoc pro děti a mladé lidi z ústavů, dětských domovů, speciálních škol, stacionářů a podobných zařízení.

Projekt umožňuje zapojení a participaci mnoha cílových skupin, je určen pro dobrovolníky, děti a mladé lidi se specifickými potřebami, děti z dětských domovů a jiných zařízení, mentálně a tělesně postižené, neorganizovanou mládež, dospělé s mentálním či zdravotním omezením, lidi znevýhodněné na trhu práce, jednotlivce i skupiny ohrožené siciální exkluzí i pro lidi bez jakéhokoliv znevýhodnění.

Projekt Lavečky pro všecky navazuje na úspěšné projekty Hřiště zdarma realizované na dobrovolnické bázi v minulých letech, kdy jsme postavili 8 hřišť v několika stacionářích, dětském domově, kojeneckém ústavě atd.

More detailed description of  the project

Zanechte komentář

K přispívání je nutné být přihlášen.

EVS in the radio!

Great chance to spend some time abroad in a local radio and broadcasting!

Projection from 8D travelers: Honduras + Egypt

25th october 2012 at 6 p.m. – red room – Adam, Richard, Alexandr + food + photos + inetersting story-telling. You are welcome!

News after summer holiday

Summer is almost gone but there are new actions approaching…

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

Association FILIA

logo_ciste_cz10Within supplemental programmes for youngsters fron the association FILIA, there is a long-term cooperation with 8D o.s. . Clients of the association, accompanied by heir assistants, attend regularly creative and sport programmesprepared b ythe workers of Centre 8D.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme