8D for employment

Projest is aimed at integration and support of people disadvantaged on the labour market.

The aim of the project is to enable to work people who want to work but for serious reason they can´t find any employment.

The intention of the project is to gradually create workplaces and to involve as many workers as possible in public utility activities and project not only in Centre 8D.

Profit is not the main motivation of the project – long-term je však financial self-sufficiancy dlouhodobým cílem je však finanční soběstačnost projektu bez nutnosti dlouhodobého dotování z veřejných zdrojů.

Aims of the project:

  • Education and development of key competences of candidates for work position
  • Gradual creation of new workplaces
  • Vyhledávání vhodných pracovních míst, spolupráce s firmami a personálními agenturami
  • Přizpůsobení pracovní náplně konkrétním možnostem schopnostem a potřebám uchazečů

Podpora osobám dlouhodobě nezaměstnaným, podporaaktivního přístupu k životu a zaměstnání
Podpora uchazečů při návratu do pracovního procesu a do společnosti po dlouhodobé nemoci
Podpora uchazečů při návratu do pracovního procesu a do společnosti po výkonu trestu
Podpora uchazečů při nástupu do pracovního procesu po skončení studia
Rozvoj obecně prospěšných aktivit s konkrétním dopadem na občany města Brna a Jihomoravského kra­je

We offer možnost seberealizace netradiční formou ve smysluplných obecně prospěšných projektech 8D.
Poskytujeme lidskou a technickou podporu pro realizaci vlastních nápadů a projektů uchazečů.
Podporujeme rozvoj aktivní občanské společnosti.

Download the file 8D_Support of employment.pdf

Zanechte komentář

K přispívání je nutné být přihlášen.

EVS in the radio!

Great chance to spend some time abroad in a local radio and broadcasting!

Projection from 8D travelers: Honduras + Egypt

25th october 2012 at 6 p.m. – red room – Adam, Richard, Alexandr + food + photos + inetersting story-telling. You are welcome!

News after summer holiday

Summer is almost gone but there are new actions approaching…

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

Association FILIA

logo_ciste_cz10Within supplemental programmes for youngsters fron the association FILIA, there is a long-term cooperation with 8D o.s. . Clients of the association, accompanied by heir assistants, attend regularly creative and sport programmesprepared b ythe workers of Centre 8D.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme