Centrum 8D

Vzdělávání | Tvořivost | Sport | Integrace

Mezinárodní bezbariérové sportovní, tvůrčí a vzdělávací centrum

Centrum 8D nabízí veřejnosti široké spektrum aktivit, zahrnující sportovní programy, tvůrčí dílny, vzdělávací, klubové a kulturní aktivity. Poskytujeme prostor k rozvoji neziskových iniciativ pro Jihomoravský kraj, pro město Brno i pro mezinárodní spolupráci. Centrum 8D se nachází v Brně na Kraví hoře, v klidné části středu města s bohatou občanskou vybaveností. V návaznosti na územní plán postupně budujeme v této lokalitě středisko nabízející zázemí pro rozvoj neziskových programů, jejichž cílem je všestranný rozvoj osobnosti a pomoc druhým. Kraví hora je fenomén…

Budoucnost Kraví hory v Brně

Centrum Kraví hora – umístění objektů a aktivit

Historický vývoj využití Kraví hory

Vzdělávání

Vzdělávací, klubové a kulturní programy

Fórum 8D

 • Open Dialog – diskuze 8D – cílem prujektu je otevřít řadu diskusí na ožehavá témata současnosti a věčnosti, konce a nekonečnosti. Na pravidelné diskusní večery v Centru8D budou navazovat rozšiřující diskuze na internetovém fóru 8D. Připravujeme setkání s politiky, odborníky, osobnostmi. Podporujeme dialog mezi orgány veřejné moci a mladými lidmi tak, aby se mladí lidé mohli přiblížit politickému rozhodování a politici reálným potřebám lidí.

8D pro zaměstnanost

 • Nová pracovní místa – podpora vzniku nových pracovních míst
 • Vytváření pracovních návyků – školení a další podpora uchazečů znevýhodněných na trhu práce
 • Výroba dětských hřišť
 • Údržba zeleně
 • Provozování Centra 8D
 • Úklid a údržba budov
 • Veřejně prospěšné práce

Enviromentální vzdělávání

 • 8D pro trvale udržitelný rozvoj - vzdělávání, ochrana přírody, obnovitelné zdroje energie, eko-konference

Dobrovolnictví v 8D - základním principem dobrovolnické služby v Centru 8D je proces neformálního vzdělávání, činnostního učení a vzájemného předávání zkušeností.

Mezinárodní spolupráce

 • International camp Tobogan – Centrum 8D je místem pro setkávání a spolupráci a výměnu zkušeností jednotlivců a komunit z ČR a ze zahraničí. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem pořádáme mezinárodní campy a workshopy.

Klub Dílna 8D - programy komunitního vzdělávání

 • Klub Dílna 8D – připravujeme znovuotevření dobrovolnického klubu, který je určen všem, kteří chtějí dělat něco pro sebe i pro druhé.

Klub deskových her 8D

 • Deskovky 8D – Pravidelné hraní deskových her se stává společenskou událostí a pozitivně ovlivňuje místní komunitu mladých lidí.

Divadlo, tanec, pohyb

 • Divadlo 8D – kurzy dramatické výchovy
 • Vystup na jeviště – kurz zaměřený na rozvoj komunikačních schopností a na zlepšení osobitého projevu řečníka na veřejnosti, odbourání trémy a nalezení nových možností vlastního projevu.
 • Divadelní a pohybové dílny - občanské sdružení Augusto realizuje v Centru 8D projekt divadelních a pohybových dílen a pravidelných kurzů

Larpy v Centru 8D

 • Larpy – rolové hry – občanské sdružení Court of Moravia ve společném projektu s 8D rozjíždí v Centru 8D pravidelné hraní rolových her. LARP je zkratka z anglického „live action role-playing“. Volně přeložit se dá jako „hraní rolí naživo“. Témata našich her se často dotýkají aktuálních etických otázek či problémů naší společnosti a jsou zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí účastníků

8D pro vzdělání a kulturu

 • Univerzální sál 8D a další prostory pronajímáme organizacím pro realizaci akcí, které zapadají do programové náplně Centra 8D. Prostory nabízíme například pro vzdělávací akce, semináře, divadelní představení, výstavy, konference, koncerty a akce pro děti. Pronájmy prostor slouží také jako další zdroj finančních prostředků. Narůstající práce na údržbě a provozu Centra nám také umožňuje postupné vytváření nových pracovních míst pro znevýhodněné.

Tvořivost

Tvůrčí projektyjsou zaměřeny na konkrétní formy pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, na rozvoj klíčových kompetencí účastníků prostřednictvím tvořivých aktivit a na zkvalitňování prostředí v zařízeních pro děti a mládež.

Hřiště 8D

 • Hřiště pro znevýhodněné – od roku 2002 jsme v rámci tohoto projektu bezplatně zrealizovali 8 hřišť pro postižené či jinak znevýhodněné děti.
 • Prolézačky 8D – vyvíjíme a stavíme originální certifikované prolézačky, herní prvky a další vybavení dětských hřišť přizpůsobené konkrétním potřebám dětí. Koncepce dílny umožňuje také komerční výrobu prolézaček jako zdroj finančních prostředků pro provoz Centra. Výroba hřišť nám zároveň umožňuje postupné vytváření nových pracovních míst pro znevýhodněné.

Lavečky pro všecky

 • Lavičky 8D – Projekt přináší účinnou a bezplatnou pomoc pro děti a mladé lidi z různých zařízení. Projekt je zaměřen na integraci a rozvoj klíčových kompetencí znevýhodněných jednotlivců i skupin při společné práci na výrobě originálních ručně malovaných laviček.

Tvoř bez bariér

 • Hračky, pomůcky, puzzle a obrazy – vyrábíme originální dřevěné hračky a rehabilitační pomůcky pro postižené a společně s postiženými, malujeme obrazy na vyzdobení strohých nemocničních chodeb a dalších prostor v zařízeních pro děti a mládež.
 • Tvůrčí servis – Připravujeme pravidelné i jednorázové programy pro organizace pracující se znevýhodněnými dětmi a mládeží.
 • Otevřená dílna – Dílny 8D jsou otevřeny pro veřejnost. Každý, kdo vyrobí nějaký výrobek pro druhé, si může zdarma vyrobit také něco pro sebe. Po domluvě připravíme program na míru téměř pro jakoukoliv skupinu od předškolních dětí až po manažery firem.

Kurzy tvořivosti - vedeme kroužky a večerní školy zaměřené na rozvoj tvořivosti

 • Hliněné srdíčko – Probíhají zde pravidelné kroužky pro malé děti, dospívající a pro maminky s dětmi, pro které je zajištěno hlídání. Kroužky pro nejmenší jsou spojeny s vyprávěním pohádek.
 • Dřevěné srdíčko – kurzy práce se dřevem a dřevořezby pro všechny, kteří rádi tvoří krásné věci ze dřeva. Děti se naučí pracovat se dřevem se základními nástroji, starší se naučí základům dřevořezby, které potom mohou dále rozvíjet v navazujících kurzech.
 • Arteterapie – arteterapie a kurzy tvořivosti

Příměstské prázdninové kempy - letní prázdninové kempy s tvořivými a sportovními programy – viz sportovní programy

Sport

Sport bez bariér

 • Sportovní víkendy – připravujeme projekt pravidelných víkendových sportovních akcí a tenisových tréninků pro děti z dětského domova z Boskovic.
 • Sportovní odpoledne – organizujeme pravidelné odpolední sportovní aktivity pro postižené či jinak znevýhodněné zaměřené na rozvoj fyzické a psychické kondice.

Tenisová škola

 • Kurzy tenisu – nabízíme otevřené kurzy tenisové školy na Kraví hoře v Brně

Tenisové prázdniny

 • Prázdninové kempy – již čtvrtým rokem realizujeme každé prázdniny několik turnusů dětských příměstských táborů s výukou tenisu, sportovními hrami a nyní také s tvůrčími programy v dílnách. Do programu  integrujeme děti z běžných rodin s dětmi z dětských domovů.

Tenis pro veřejnost

 • Tenisové kurty 8D – nabízíme rozsáhlé možnosti sportovního vyžití na profesionální úrovni i pro neprofesionály, tréninky se špičkovými trenéry. Tenisové kurty a přetlaková hala pro zajištění zimního provozu slouží také jako zdroj finančních prostředků. Práce na údržbě a provozu tenisových kurtů nám umožňuje postupné vytváření nových pracovních míst pro znevýhodněné. Finanční výtěžky z pronájmu tenisových kurtů jsou využívány na mzdy a pro udržení a další rozvoj neziskových aktivit 8D.
 • Turnaje 8D – organizujeme velké i malé sportovní turnaje pro vrcholové i pro rekreační sportovce.
 • Dětské sportovní dny a speciální akce pro veřejnost – organizujeme několikrát ročně
 • Akce pro dárce a sponzory – připravujeme firemní programy a speciální nabídky pro sponzory.

Integrace

Integrační projektydo tohoto okruhu patří projekty ze všech okruhů jejichž hlavním rysem je aktivní zapojení znevýhodněných, spolupráce různých cílových skupin, podpora porozumění a empatie.

Hřiště pro znevýhodněné

Lavečky pro všecky

Tvoř bez bariér – Realizujeme komunitní programy, vedeme mladé lidi k toleranci a empatii.

Sport bez bariér – integrujeme znevýhodněné skupiny i jednotlivce do sportovních programů.

Dobrovolnictví v 8D

 • Evropská dobrovolná služba – programu Mládež v akci nám umožňuje přijímat dobrovolníky nejen z členských zemí EU. Propracovaný systém financování a péče o dobrovolníka umožňuje přijetí několika dobrovolníků z různých zemí a jejich přímé zapojení do organizace a vedení programů. V současné době spolupracujeme s partnery ze Slovenska, Srbska, Itálie a Německa.
 • Dobrovolníci z ČR – dlouhodobě pracujeme s dobrovolníky z různých koutů ČR. Netradiční a originální projekty 8D stále přitahují nové zájemce.
 • Ubytování 8D – pracujeme na vybudování skromného ubytování v Centru 8D pro dobrovolníky, zahraniční studenty, účastníky projektů, školení apod.

8D pro zaměstnanost

 • Nová pracovní místa – cílem projektu je umožnit pracovat těm, kteří pracovat chtějí, ale z vážného důvodu práci najít nemohou. Záměrem projektu je postupné vytváření pracovních míst a zapojení co nejvíce znevýhodněných pracovníků do obecně prospěšných činností a projektů nejen v Centru 8D.
 • Vytváření pracovních návyků – máme propracovaný systém rozvoje klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a postojů. Dobrovolnická práce je u vybraných zkušených adeptů postupně doplňována možností brigádnického přivýdělku na souvisejících aktivitách. Klienti získají zaškolení, odbornou kvalifikaci a možnost dlouhodobé praxe.
 • Výroba dětských hřišť – výroba originálních herních prvků pro děti – do těchto činností se zapojují znevýhodnění pracovníci
 • Údržba zeleně – provádíme údržbu zeleně a objektů pro několik organizací a do těchto činností se také zapojují znevýhodnění pracovníci (dohoda o provedení práce). Finanční výtěžky jsou využívány na mzdy a pro udržení a další rozvoj neziskových aktivit 8D.
 • Provozování Centra 8D
 • Úklid a údržba budov
 • Veřejně prospěšné práce

HOW TO GET TO THE 8D CENTER

The way takes 15 minutes from the center by public transport (tram No. 4- stop “Náměstí míru” or trams 3 and 11 – stop “Rybkova” street; trams 12 and 13 – stop “Konečného náměstí”). By foot you can get here from “Náměstí svobody” or from the Main Railway Station which takes about 20 -25 minutes.

Koncert ticha …

Už se vám po nás muselo stýskat. Nebojte, stále tu jsme  Rok 2022 zahájíme trošku netradiční akcí. Vnímáme, že po vánočním a novoročním shonu je čas se na chvilku zastavit. Tímto vás srdečně zveme na Koncert ticha.

Za vznikem tohoto nápadu stojí úžasná Kniha ticha od spisovatele Josefa Formánka a inspirace francouzským filmem Nádherná zelená.

 

KDY: Ve čtvrtek 20.1. 2022 od 18 do 21 hod
KDE: v hlavním sále centra 8D z.s., Rybkova 23, objekt 30, 602 00 Brno

 

Co to obnáší?

 

Kraví hora lidem

Něco se chystá a bude to velké….

připravujeme projekt revitalizace areálu. Kraví hora lidem by se mohla změnit na multifunkční sportovní a relaxační centrum pro širokou veřejnost. Držte nám palce!

KRAVÍ HORA LIDEM

KRAVÍ HORA LIDEM je nový prostor v centru Brna s překrásným výhledem na Špilberk. Dosud toto místo spalo, ale tomu je nyní konec…
Rozhodli jsme se spojit síly a připravili projekt, který vám nabídne vše, co máte rádi na jednom místě.

Startujeme 6. října otvírací akcí, v rámci níž pro vás postavíme veřejně přístupné dětské hřiště. To ale nestačí! Nebudete se přece celý den jen dívat jak šroubujeme prolézačky… Je toho mnohem víc!

Přijde klaun Čiko a celý den bude bavit děti jeho Lepším světem. Ochutnáte také to nejlepší z moravského gastronebe a hvězdný výběr z malých pivovarů. Máte doma odpad, co by pro jiného mohl být poklad? Tak přineste něco na prodej na Dobrou Karmu – bleší trhy. 

RODIČing

 
Účastnili jsme se prvního ročníku RODIČing festivalu!
 
Festival se uskutečnil v sobotu 7. května 2016 od 9 do 20 hodin na BVV BRNO v Pavilonu A.
 
 

Projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“

V sobotu 23. dubna 2016 proběhly v rámci oslav „Dne země“ také tři prezentace našeho projektu „Kraví hora lidem, lidé pro Kraví horu“.
 
Jak už jsme Vás dříve informovali, projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“ je obecně prospěšný projekt zpřístupnění Kraví hory veřejnosti.

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

Sdružení FILIA

logo_ciste_cz10V rámci doplňkových programů pro děti ze sdružení FILIA, dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací 8D o.s. . Klienti sdružení FILIA sem pravidelně dochází v doprovodu asistentů a účastní se tvůrčích a sportovních programů připravených pracovníky Centra 8D.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme