Filozofie

Filozofie a cíle 8D

Cíle 8D

Cíle 8D

Podporujeme mladé lidi v aktivním přístupu k životu

Cílem 8D je podporovat všestranný a vyvážený rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život připraveni odpovědně plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nabízíme možnost seberealizace netradiční formou ve smysluplných a originálních projektech, jejichž cílem je pomáhat společně tam, kde je to potřeba. Poskytujeme mladým lidem lidskou a technickou podporu pro realizaci jejich vlastních nápadů a projektů. Podporujeme rozvoj aktivní občanské společnosti.

Vytváříme programy pro rozvoj tělesné zdatnosti, tvůrčích schopností a vzdělání

Organizujeme a koordinujeme pravidelné programy pro děti a mládež, vzdělávací programy, semináře, tvůrčí a sportovní aktivity. Připravujeme programy pro klienty se speciálními potřebami, děti z dětských domovů, osoby různě znevýhodněné, neorganizovanou mládež apod. Všechny projekty 8D

Vytváříme programy jako příležitosti k sebepoznání, získávání zkušeností, vlastní změně a službě druhým. Pomáháme při získávání vědomostí, dovedností, manuální zručnosti a kvalifikace. Realizujeme dlouhodobé projekty pro děti a mládež, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a sloužící jako příprava na samostatný život site.

Integrujeme znevýhodněné skupiny i jednotlivce do programů Centra 8D

Vedeme mladé lidi k toleranci a empatii. Do programů Centra zapojujeme znevýhodněné děti a mládež z různých komunit, spolupracujeme s několika zařízeními, stacionáři, dětskými domovy, ústavy a s uprchlickým táborem .

Pomáháme znevýhodněným lidem při vytváření pracovních návyků, v Centru 8D vznikají nové pracovní příležitosti pro handicapované. Již pátým rokem úspěšně realizujeme programy komunitní výchovy a vzdělávání v kontextu specifických problémů města Brna a Jihomoravského kraje. Konkrétními aktivitami pracujeme na zlepšení životních podmínek pro děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním, pomáháme cílovým skupinám při začleňování do společnosti, podporujeme rozvoj sociálního cítění.

Zajišťujeme fungování Centra 8D

Pro realizaci uvedených cílů a programů zajišťujeme zázemí a pracujeme na dlouhodobé udržitelnosti organizace z hlediska programové náplně a finančních prostředků. Stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme nabídku činností užitečných pro druhé. Aktivně vytváříme hmotné a myšlenkové zázemí pro rozvoj neziskových aktivit. Posilujeme odbornou kapacitu, připravujeme více programů a dobrovolnických projektů pro více lidí.

Cíle 8D

Cíle 8D | Stanovy | Filozofie | Forum 8DMyšlenka 8D je založena na toleranci, získávání zkušeností, ochotě k vlastní změně a službě druhým.

Občanské sdružení 8D bylo založeno na základě mnohaletých zkušeností v práci s mladými lidmi v rámci výchovných, vzdělávacích a sportovních programů. Hlásíme se k principům a metodám celosvětového skautského hnutí. Dlouhodobě pracujeme na projektech pomoci postiženým či jinak znevýhodněným dětem a mladým lidem, do nichž je zapojena mládež z celé ČR.

Podporujeme mladé lidi v aktivním přístupu k životu

Cílem 8D je podporovat všestranný a vyvážený rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život připraveni odpovědně plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nabízíme možnost seberealizace netradiční formou ve smysluplných a originálních projektech, jejichž cílem je pomáhat společně tam, kde je to potřeba. Poskytujeme mladým lidem lidskou a technickou podporu pro realizaci jejich vlastních nápadů a projektů. Podporujeme rozvoj aktivní občanské společnosti.

Vytváříme programy pro rozvoj tělesné zdatnosti, tvůrčích schopností a vzdělání

Organizujeme a koordinujeme pravidelné programy pro děti a mládež, vzdělávací programy, semináře, tvůrčí a sportovní aktivity. Připravujeme programy pro klienty se speciálními potřebami, děti z dětských domovů, osoby různě znevýhodněné, neorganizovanou mládež apod. Všechny projekty 8D

Vytváříme programy jako příležitosti k sebepoznání, získávání zkušeností, vlastní změně a službě druhým. Pomáháme při získávání vědomostí, dovedností, manuální zručnosti a kvalifikace. Realizujeme dlouhodobé projekty pro děti a mládež, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a sloužící jako příprava na samostatný život.

Integrujeme znevýhodněné skupiny i jednotlivce do programů Centra 8D

Vedeme mladé lidi k toleranci a empatii. Do programů Centra zapojujeme znevýhodněné děti a mládež z různých komunit, spolupracujeme s několika zařízeními, stacionáři, dětskými domovy, ústavy a s uprchlickým táborem.

Pomáháme znevýhodněným lidem při vytváření pracovních návyků, v Centru 8D vznikají nové pracovní příležitosti pro handicapované. Již pátým rokem úspěšně realizujeme programy komunitní výchovy a vzdělávání v kontextu specifických problémů města Brna a Jihomoravského kraje. Konkrétními aktivitami pracujeme na zlepšení životních podmínek pro děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním, pomáháme cílovým skupinám při začleňování do společnosti, podporujeme rozvoj sociálního cítění.

Zajišťujeme fungování Centra 8D

Pro realizaci uvedených cílů a programů zajišťujeme zázemí a pracujeme na dlouhodobé udržitelnosti organizace z hlediska programové náplně a finančních prostředků. Stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme nabídku činností užitečných pro druhé. Aktivně vytváříme hmotné a myšlenkové zázemí pro rozvoj neziskových aktivit. Posilujeme odbornou kapacitu, připravujeme více programů a dobrovolnických projektů pro více lidí.

Koncert ticha …

Už se vám po nás muselo stýskat. Nebojte, stále tu jsme  Rok 2022 zahájíme trošku netradiční akcí. Vnímáme, že po vánočním a novoročním shonu je čas se na chvilku zastavit. Tímto vás srdečně zveme na Koncert ticha.

Za vznikem tohoto nápadu stojí úžasná Kniha ticha od spisovatele Josefa Formánka a inspirace francouzským filmem Nádherná zelená.

 

KDY: Ve čtvrtek 20.1. 2022 od 18 do 21 hod
KDE: v hlavním sále centra 8D z.s., Rybkova 23, objekt 30, 602 00 Brno

 

Co to obnáší?

 

Kraví hora lidem

Něco se chystá a bude to velké….

připravujeme projekt revitalizace areálu. Kraví hora lidem by se mohla změnit na multifunkční sportovní a relaxační centrum pro širokou veřejnost. Držte nám palce!

KRAVÍ HORA LIDEM

KRAVÍ HORA LIDEM je nový prostor v centru Brna s překrásným výhledem na Špilberk. Dosud toto místo spalo, ale tomu je nyní konec…
Rozhodli jsme se spojit síly a připravili projekt, který vám nabídne vše, co máte rádi na jednom místě.

Startujeme 6. října otvírací akcí, v rámci níž pro vás postavíme veřejně přístupné dětské hřiště. To ale nestačí! Nebudete se přece celý den jen dívat jak šroubujeme prolézačky… Je toho mnohem víc!

Přijde klaun Čiko a celý den bude bavit děti jeho Lepším světem. Ochutnáte také to nejlepší z moravského gastronebe a hvězdný výběr z malých pivovarů. Máte doma odpad, co by pro jiného mohl být poklad? Tak přineste něco na prodej na Dobrou Karmu – bleší trhy. 

RODIČing

 
Účastnili jsme se prvního ročníku RODIČing festivalu!
 
Festival se uskutečnil v sobotu 7. května 2016 od 9 do 20 hodin na BVV BRNO v Pavilonu A.
 
 

Projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“

V sobotu 23. dubna 2016 proběhly v rámci oslav „Dne země“ také tři prezentace našeho projektu „Kraví hora lidem, lidé pro Kraví horu“.
 
Jak už jsme Vás dříve informovali, projekt „Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu“ je obecně prospěšný projekt zpřístupnění Kraví hory veřejnosti.

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

Sdružení FILIA

logo_ciste_cz10V rámci doplňkových programů pro děti ze sdružení FILIA, dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací 8D o.s. . Klienti sdružení FILIA sem pravidelně dochází v doprovodu asistentů a účastní se tvůrčích a sportovních programů připravených pracovníky Centra 8D.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme